Henryk Sienkiewicz w „Gazecie Polskiej” „Listy z podróży do Ameryki” Część 1

Odkąd Henryk Sienkiewicz zaczął publikować na łamach „Gazety Polskiej”, stała się ona jednym z najlepszych i najpoczytniejszych naszych periodyków. Nie mogło być inaczej, skoro blasku przydawało jej najznakomitsze bodaj pióro przyszłego noblisty, wielkiego pisarza, autora niezapomnianych powieści „ku pokrzepieniu serc”, które umacniały ducha polskości w zniewolonym narodzie. „Była to najświetniejsza epoka »Gazety« – jak twierdzi ówczesny publicysta i literat Antoni Zaleski – ona to miała szczęście drukować pierwsza »Szkice węglem«, »Przez stepy«, »Hanię«…”. Sienkiewicz zaś stał się jej beniaminkiem, „jej ukochanym dzieckiem”. To jego felietonom, listom z podróży, nowelom i
[pozostało do przeczytania 98% tekstu]
Dostęp do artykułów: