Fundusze europejskie pomogą w modernizacji infrastruktury

Racjonalne wykorzystanie całości dostępnych funduszy unijnych pozwoli na szybsze nadrobienie zaległości infrastrukturalnych w Polsce – to jeden z wniosków z debaty „Nowa perspektywa finansowania inwestycji infrastrukturalnych szansą dla rozwoju infrastruktury transportowej i energetyki”, odbywającej się podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy. Partnerem debaty była „Gazeta Polska”

Rozwój gospodarczy kraju w dużym stopniu zależy od infrastruktury transportowej i energetycznej. A z jakością infrastruktury nie jest jeszcze najlepiej. Z drugiej strony, nie można nie zauważyć, że w ostatnim czasie dokonano wielu inwestycji modernizacyjnych. Było to możliwe
[pozostało do przeczytania 82% tekstu]
Dostęp do artykułów: