Jak odpad zmienić w produkt

Przyspiesza realizacja ważnego projektu inwestycyjnego prowadzonego przez Grupę LOTOS S.A., czyli Projektu EFRA (tj. Efektywna Rafinacja). Dzięki najnowocześniejszym na świecie instalacjom rafineria w Gdańsku będzie dostarczać dodatkowo ok. 900 tys. ton wysokomarżowych paliw rocznie. Zakończenie prac inwestycyjnych jest planowane na pierwszą połowę 2018 r., 32 miesiące po podpisaniu pierwszych umów z wykonawcami.

Głównym celem Projektu EFRA jest lepsze zagospodarowanie ciężkiej pozostałości, czyli tej frakcji ropy naftowej, z której obecnie powstaje ciężki olej opałowy lub asfalty.
Projekt ten jest kontynuacją technologicznego unowocześniania rafinerii i dopełnieniem koncepcji pogłębionego przerobu ropy naftowej przewidzianej w modernizacyjnym Programie 10+. EFRA zapewni wzrost efektywności przerobu ropy naftowej i spowoduje zwiększenie marży rafineryjnej ok. 2 dol. na baryłce przerabianego surowca.
Jak podkreśla Mateusz Aleksander Bonca, wiceprezes odpowiedzialny za rozwój i strategię spółki, na koniec czerwca 2016 r. stopień zaawansowania prac w Projekcie EFRA wyniósł 23 proc. i przekroczył plan ustalony na poziomie 20,5 proc. Łączna wartość tej inwestycji sięga 2,3 mld zł. – Dzięki tej instalacji i nowoczesnym rozwiązaniom LOTOS dołączy do technologicznej elity światowych rafinerii – dodaje wiceprezes Bonca. Po zakończeniu prac inwestycyjnych i uruchomieniu nowych instalacji z tony ciężkich pozostałości powstanie ok. 700 kg paliw oraz 300 kg koksu petrochemicznego, a rafineria LOTOSU nie będzie musiała produkować ciężkiego oleju opałowego, którego cena na rynku jest niższa niż cena surowej ropy.
 Przede wszystkim polscy fachowcy
Realizacja Projektu EFRA oznacza uzyskiwanie z każdej baryłki ropy naftowej większej ilości cennych produktów. Dzięki nowym instalacjom rafineria Grupy LOTOS S.A., bez zwiększania przerobu ropy naftowej, wytworzy o 900 tys. ton więcej wysokiej jakości paliw i 300 tys. ton koksu...
[pozostało do przeczytania 63% tekstu]
Dostęp do artykułów: