Dobra lista bezpłatnych leków 75+

Zdaniem ekspertów z Instytutu Jagiellońskiego opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt listy bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75. rok życia, to pierwszy od lat tak znaczący krok administracji państwowej w kierunku podniesienia standardów opieki zdrowotnej w Polsce.

Lista 75+ ma zacząć obowiązywać od 1 września 2016 r. Z rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Zdrowia skorzysta, jak wynika z obliczeń GUS, 2,7 mln polskich seniorów po 75. roku życia.
Zdaniem Instytutu Jagiellońskiego, rozwiązania przyjęte przy tworzeniu listy bezpłatnych leków (tj. uwzględnieniu wszystkich refundowanych produktów leczniczych o określonym składzie, postaci farmaceutycznej, drodze podania i przeznaczeniu) gwarantują pacjentom dostępność do najczęściej stosowanych przez nich leków w każdej aptece w Polsce oraz możliwość kontynuowania dotychczasowej terapii lekowej. Konstrukcja listy nie wymusza więc zmian w ordynacji leków dla wielu pacjentów.
– Wcześniej wielu osób nie było stać na zakup wszystkich zaordynowanych leków. Dlatego rezygnowały one z zakupu części lekarstw lub samodzielnie zmieniały dawkowanie. Miało to wpływ na skuteczność terapii lekowych, a w konsekwencji na pogorszenie się zdrowia seniorów. W momencie kiedy leki są bezpłatne, lekarze mogą mieć pewność, iż farmakoterapia będzie realnie dostępna dla pacjentów, a w konsekwencji ich zalecenia będą stosowane – podkreśla prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski.
Instytut zwraca uwagę, że szersza dostępność leków będzie miała również wpływ na obniżenie kosztów leczenia – wyeliminowanie zbędnych działań medycznych spowodowanych pogorszeniem stanu pacjenta z powodu niestosowania zaordynowanej farmakoterapii, co często kończy się hospitalizacją. Według badania „Polsenior”, niemal 20 proc. pacjentów nie wykupuje swoich lekarstw lub wykupuje tylko ich część.
Opublikowany projekt listy bezpłatnych leków obejmuje leki na najczęściej dotykające...
[pozostało do przeczytania 41% tekstu]
Dostęp do artykułów: