Polskie czerwce

600 lat temu, w czerwcu 1416 r., podczas Soboru Powszechnego w Konstancji doszło do wielkiego zwycięstwa intelektualnego Polaków nad Krzyżakami. Paweł Włodkowic, rektor Akademii Krakowskiej, rozniósł w pył Jana Falkenberga, przedstawiciela zakonu, wykazując punkt po punkcie, że oszczerstwa wymierzone w Polskę są wierutnymi kłamstwami. Państwo polsko-litewskie, złączone węzłami unii personalnej i politycznej, stawało się nową wartością w Europie – wskazując, że nie tylko miecz, lecz także przywiązanie do ewangelicznych prawd może stanowić o sukcesie w polityce. Duch Wolności błyszczał już wcześniej, ale wraz ze wzrastającą Rzecząpospolitą Obojga Narodów miał z Polski oświecać resztę
[pozostało do przeczytania 98% tekstu]
Dostęp do artykułów: