PGZ wśród największych graczy

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nawiązuje kolejne strategiczne partnerstwa. Tylko w maju br. koncern obronny podpisał dwa listy intencyjne: z amerykańskim Boeingiem i norweskim Kongsbergiem. Współpraca z nimi ma sprawić, że PGZ S.A. stanie się jednym z najbardziej innowacyjnych koncernów obronnych, skutecznie konkurującym na rynkach zagranicznych 

Ostatniego dnia maja Polska Grupa Zbrojeniowa zaprezentowała aktualizację swojej strategii. Zgodnie z nią PGZ S.A. w najbliższym czasie stanie się liderem w zakresie gospodarki opartej na wiedzy oraz reindustrializacji, a także stworzy ofertę, która zapewni Spółce stabilną pozycję w warunkach globalnej konkurencji na
[pozostało do przeczytania 83% tekstu]
Dostęp do artykułów: