PGZ wśród największych graczy

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nawiązuje kolejne strategiczne partnerstwa. Tylko w maju br. koncern obronny podpisał dwa listy intencyjne: z amerykańskim Boeingiem i norweskim Kongsbergiem. Współpraca z nimi ma sprawić, że PGZ S.A. stanie się jednym z najbardziej innowacyjnych koncernów obronnych, skutecznie konkurującym na rynkach zagranicznych 

Ostatniego dnia maja Polska Grupa Zbrojeniowa zaprezentowała aktualizację swojej strategii. Zgodnie z nią PGZ S.A. w najbliższym czasie stanie się liderem w zakresie gospodarki opartej na wiedzy oraz reindustrializacji, a także stworzy ofertę, która zapewni Spółce stabilną pozycję w warunkach globalnej konkurencji na międzynarodowym rynku zbrojeniowym. Realizacja tych celów wymaga działań ukierunkowanych na budowanie strategicznych, wieloletnich relacji z partnerami zewnętrznymi, przede wszystkim z firmami zbrojeniowymi, ale nie tylko. Dla PGZ S.A. równie cenne jest nawiązywanie i zacieśnianie współpracy z podmiotami specjalizującymi się w nowoczesnych technologiach. 
Budowanie partnerskich relacji
Prezes Zarządu PGZ S.A. Arkadiusz Siwko zapowiada, że polski koncern zbrojeniowy nie jest zainteresowany jednowymiarowym podwykonawstwem czy wyłącznie obsługą serwisową sprzętu i uzbrojenia wyprodukowanego przez zagraniczne firmy, ale ukierunkowuje swoje działania na budowanie relacji partnerskich, czyli takich, których konsekwencją będzie transfer nowoczesnych technologii oraz ich implementacja do zakładów przemysłowych wchodzących w skład Grupy. Strategiczne partnerstwa mają spowodować, że w spółkach Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. będzie odbywała się kompletna produkcja sprzętu i uzbrojenia. W myśl zaktualizowanej strategii jednym z podstawowych celów PGZ S.A. jest włączenie zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej w międzynarodowe łańcuchy dostaw globalnych koncernów.
Współpraca z lotniczym koncernem
W perspektywę tych założeń wpisują się ostatnie działania polskiego koncernu...
[pozostało do przeczytania 63% tekstu]
Dostęp do artykułów: