Zjazd klubów „GP” z USA i Kanady

W dniach 27–29 maja w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown (USA) odbył się III Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” w USA i Kanadzie. W obu tych krajach bardzo aktywnie działa ponad 20 klubów „GP”, grupujących Polaków, którzy całą swoją energię i chęć działania dla dobra Polski realizują właśnie w klubach „GP”. Po upływie trzech lat można powiedzieć, że cele, jakie przed sobą postawili uczestnicy I Zjazdu – „potrzeba integracji środowiska związanego z »Gazetą Polską«, poznania się, wymiany doświadczeń i pomysłów, ale przede wszystkim wspólnej rozmowy o Polsce, płynącej z troski i miłości do Ojczyzny” – są konsekwentnie realizowane i środowisko Polaków skupione wokół klubów „GP” jest coraz bardziej zintegrowane.

Ma też niezwykle pozytywny wpływ na Polonię w USA i Kanadzie. W trzydniowym zjeździe wzięła udział większość klubów „GP” działających w obu północnoamerykańskich krajach, przedstawiciele organizacji polonijnych, a także znakomici goście z USA i Polski.
Pierwszy dzień został poświęcony sprawom organizacyjnym i omówieniu problemów, z jakimi spotykają się kluby w obu krajach. Redaktor Tomasz Sakiewicz omówił sytuację polityczną na świecie, kładąc szczególny nacisk na rolę klubów przed zbliżającymi się wyborami w USA, a niżej podpisany zaprezentował efekty dotychczasowej działalności czterystu klubów „GP” funkcjonujących na całym świecie i podzielił się wiedzą na temat organizacji pracy klubów i sposobów ich działania. Piotr Hofman przedstawił nowe możliwości przekazywania wydarzeń na żywo na platformie stream1.
Drugi dzień rozpoczęto od odczytania przez koordynatora amerykańskich klubów Agatę Mikołajczyk listu, jaki wystosował w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy szef Gabinetu Prezydenta, Sekretarz Stanu Rzeczypospolitej Polskiej, Adam Kwiatkowski.

Warszawa, 24 maja 2016 roku
Szanowni Państwo, członkowie klubów „Gazety Polskiej”,
Drodzy Rodacy!
W...
[pozostało do przeczytania 70% tekstu]
Dostęp do artykułów: