Nieoficjalny obieg do likwidacji

Międzynarodowe instytucje i firmy różnie oceniają rozmiary szarej strefy w Polsce. Może ona wynosić od 12 proc. produktu krajowego brutto (PKB) do nawet 24 proc. (tę wyższą wartość podaje Bank Światowy). Rozbieżne są metody walki z tym zjawiskiem, podejmowane z jednej strony przez Ministerstwo Finansów (doszczelnianie ściągalności rozmaitych podatków), a z drugiej przez przedsiębiorców (obniżenie podatków, uproszczenie przepisów)

Według ministra finansów Pawła Szałamachy, wydarzenia z ostatnich dni, choćby sprawa tzw. Panama Papers, pokazują, że tak poważne rozmiary szarej strefy „nie są wydumanym problemem, ale realnym i ważkim zagadnieniem, szczególnie dla
[pozostało do przeczytania 91% tekstu]
Dostęp do artykułów: