Ryngraf z Piłsudskim dla klubów „GP”

Z okazji Gali Człowieka Roku Strefy Wolnego Słowa do Polski przyjechała liczna grupa przedstawicieli klubów „GP” z USA i Kanady. Wizyta stała się okazją do rozmów z przedstawicielami rządu na temat aktualnej sytuacji środowisk polonijnych, jak też roli, jaką odgrywają w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Polski na świecie.

Po raz pierwszy przedstawiciele polskiego rządu, doceniając dotychczasową pracę Polonii, zdecydowali się na tak ważne partnerskie rozmowy. Podczas spotkania z wiceszefem MSZ Janem Dziedziczakiem skoncentrowano się na budowaniu pozytywnego wizerunku Polski w Ameryce Północnej i na świecie. W trakcie rozmów szczególny nacisk położono na politykę historyczną i reagowanie na wszelkie przejawy kłamstwa, dotyczące polskiej historii, jakie często pojawiają się w mediach. Jak zapewnił Jan Dziedziczak: – Zdaję sobie sprawę z problemów, jakie napotykali liderzy środowisk polonijnych w kontaktach z byłym rządem. Zamierzamy to zmienić. Patriotyczne działania środowisk polonijnych, związanych z klubami „GP”, od lat budzą uznanie. Będziemy ściśle współpracowali, szczególnie w dziedzinie promocji Polski za granicą.
 Podczas spotkania z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim poruszono m.in. problem regulacji prawnych, dotyczących ważności polskich paszportów, które uniemożliwiają często Polonii udział w głosowaniu. Ważną sprawą, jaką omawiano, była zmiana ordynacji wyborczej na taką, która umożliwiałaby zasiadanie w senacie reprezentantów Polonii. – Bardzo bym chciał, żeby w senacie byli przedstawiciele Polonii z całego kontynentu. Biorę udział w pracach na temat zmian w ordynacji wyborczej i będę o to zabiegał – obiecał marszałek Karczewski.
Przedstawiciele klubów „GP” spotkali się również z ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem, minister Anną Anders i Filipem Frąckowiakiem, nowym dyrektorem programowym TVP Polonia. Przewodnicząca Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, sekretarz stanu w Kancelarii...
[pozostało do przeczytania 58% tekstu]
Dostęp do artykułów: