Otwarcie biura klubów „Gazety Polskiej”

Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w uroczystym otwarciu nowej siedziby biura klubów „Gazety Polskiej” w Krakowie. Pierwszy głos zabrał wicemarszałek sejmu, prof. Ryszard Terlecki. – Jesteśmy u progu dobrej zmiany. To, co państwo widzicie, to jest dopiero wstęp do tego, co się wydarzy, do tej burzy, która się rozpęta, gdy naprawdę weźmiemy się za te rygle minionej władzy. Ale mamy plan, jesteśmy przygotowani na to, żeby ją pokonać. Myślę, że przyszły rok przyniesie owoce naszego trudu. Państwa trudu, trudu nas wszystkich przez te wszystkie lata. I zmienimy Polskę na lepsze – stwierdził wicemarszałek.

– Bardzo dziękuję za zaproszenie pana prezydenta Andrzeja Dudy. Pan prezydent nie mógł z tego zaproszenia skorzystać, ale reprezentuję tutaj pana prezydenta ze szczególną radością. Dlatego, że – jak państwo doskonale wiecie – Bracka 15 to jest ten numer gdzie jeżeli nie wszystko, to naprawdę wiele się zaczęło. To pod tym adresem mieściło się biuro posła na Sejm RP Andrzeja Dudy. Dla mnie to spotkanie ma sentymentalny wymiar, bo tutaj miałem przyjemność kierować biurem poselskim Andrzeja Dudy. Bardzo się cieszę, że kluby „Gazety Polskiej” kontynuują tę znakomitą tradycję; że Bracka 15 to jest nadal ważny adres w Krakowie. To jest miejsce, w którym mieściło się biuro śp. Zbigniewa Wassermanna, a także posła Andrzeja Dudy, dzisiejszego prezydenta RP. Teraz pałeczkę przejmuje „Gazeta Polska”. Niech ten adres dalej kojarzy się jak najlepiej, niech to, co tutaj będzie się działo, ma wielki wpływ na polską politykę” – mówił minister z Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski.
Następnie głos zabrał red. Tomasz Sakiewicz, który odnosząc się do obecnej sytuacji politycznej i roli klubów „GP” w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, stwierdził: – My to wszystko robimy dlatego, że mamy wspólne poczucie misji. Dopóki PiS ma to poczucie misji, póty będziemy razem. To jest wielka misja zmiany Polski, w której kluby „Gazety Polskiej” wzięły walny...
[pozostało do przeczytania 61% tekstu]
Dostęp do artykułów: