Drużyna Piłsudskiego

W roku 1920 w Lublinie Józef Piłsudski wygłosił mowę, która wyznaczała państwowotwórcze cele, jakie stawiał przed sobą i narodem. Mówił pięknie o tym, jaki kształt winna mieć Polska teraz, gdy odzyskała niepodległość. 11 listopada to był dopiero początek walki o formę naszej wolności. Trzeba ją było obronić przed bolszewikami, ale także ukształtować w mądry sposób

Mówił więc Naczelnik m.in.: „Polska ma przed sobą wielką pracę. Polska, ta wyśniona, wymarzona, ma wszelkie cechy, któremi my, wychowani w niewoli, cieszyć się możemy: wielkie wojsko, wielkie tryumfy, wielką zewnętrzną siłę, wielką potęgę, którą i wrogowie, i przyjaciele szanować i uznawać, chociaż nie
[pozostało do przeczytania 84% tekstu]
Dostęp do artykułów: