Drużyna Piłsudskiego

W roku 1920 w Lublinie Józef Piłsudski wygłosił mowę, która wyznaczała państwowotwórcze cele, jakie stawiał przed sobą i narodem. Mówił pięknie o tym, jaki kształt winna mieć Polska teraz, gdy odzyskała niepodległość. 11 listopada to był dopiero początek walki o formę naszej wolności. Trzeba ją było obronić przed bolszewikami, ale także ukształtować w mądry sposób Mówił więc Naczelnik m.in.: „Polska ma przed sobą wielką pracę. Polska, ta wyśniona, wymarzona, ma wszelkie cechy, któremi my,...
[pozostało do przeczytania 87% tekstu]
Dostęp do artykułów: