Trans-chrzestnych nie będzie

Powoli, ale coraz bardziej jednoznacznie Watykan zaczyna formułować stanowisko wobec transseksualizmu. I żeby nie było wątpliwości: nie jest ono pozytywne wobec tzw. zmiany płci

Gdy papież zapowiedział, że spotka się z pewnym hiszpańskim transseksualistą, media pełne były informacji o tej sprawie. I choć dla doktryny Kościoła nic z tego spotkania nie wynika, ta ostatnia ogłaszana jest bowiem zupełnie inaczej niż za sprawą osobistych spotkań (które pokazują co najwyżej pewien specyficzny styl Franciszka), to liberalni dziennikarze już wówczas oświadczyli, że papież pokazuje rewolucję. Teraz jednak, gdy doktryna rzeczywiście się tworzy, bo Kongregacja Nauki Wiary zaprezentowała stanowisko w konkretnej sprawie dotyczącej transseksualisty i jego miejsca w Kościele, media milczą. I jakoś nie ekscytują się tym, że rzeczywiście rodzi się nowa, choć wyrastająca z tradycji, doktryna. 
Zanim pokażę, jak do tego doszło, warto przedstawić stanowisko Kongregacji Nauki Wiary odnośnie do transseksualizmu. Pytanie, jakie stanęło przed ekspertami, było dość oczywiste, a dotyczyło kwestii, czy transseksualista po procedurze „zmiany płci” może być ojcem chrzestnym. Odpowiedź Kongregacji była prosta i oczywista: osoba taka nie może pełnić takiej roli. Kongregacja Nauki Wiary uznała, że procedura zmiany płci i życie transseksualisty jest przykładem niemoralnego rozwiązania problemu tożsamości płciowej, dokonuje się bowiem w opozycji do prawdziwej tożsamości płciowej danej osoby. – Nie powinno to być postrzegane jako dyskryminacja, lecz jedynie jako rozpoznanie obiektywnego braku zdolności do podjęcia zadań, które z natury są niezbędne do bycia rodzicem chrzestnym – podkreślili autorzy opinii.
Stanowisko Kościoła wyrasta – i o tym warto przypominać – z katolickiej antropologii i metafizyki, które nie pozostawiają najmniejszych wątpliwości co do tego, że płeć nie jest tylko ani nawet przede wszystkim fenomenem kulturowym i nie może być zależna od...
[pozostało do przeczytania 39% tekstu]
Dostęp do artykułów: