Półksiężyc i krzyż

Trzeba przywrócić dumę z osiągnięć Zachodu, ale przede wszystkim czytać Koran, którego łaciński przykład był w sakwie każdego duchownego w trakcie krucjat

Książkę Roberta Spencera należałoby polecić wykształciuchom, którzy twierdzą, że islam jest religią pokoju i tolerancji, a nieliczni dżihadyści wypaczają pokojowe nauki proroka.
„Przewodnik po islamie i krucjatach” rozwiewa takie mrzonki, zestawiając fakty, a przede wszystkim teksty świętych ksiąg chrześcijan i muzułmanów. I jeśli w Nowym Testamencie pada: „Miłujcie nieprzyjaciół swoich!”, odnośny passus Koranu brzmi: „Mordujcie nieprzyjaciół waszych”. Nauczał Jezus: „Błogosławieni jesteście, gdy (ludzie
[pozostało do przeczytania 65% tekstu]
Dostęp do artykułów: