Komorowski maszynką do nadawania obywatelstwa

W ekspresowym tempie polskie obywatelstwo od byłego prezydenta RP odebrał nie tylko zięć premier Ewy Kopacz, ale także m.in. szwagier Kamila Stocha, znanego skoczka narciarskiego. W sumie w ciągu ostatnich pięciu lat Polakami zostało ponad 12,7 tys. cudzoziemców

Przyznawanie cudzoziemcom polskiego obywatelstwa to jedna z bardzo istotnych kompetencji, jakie Konstytucja RP nadaje Prezydentowi RP. Z ustaleń „Gazety Polskiej” wynika, że w okresie pięcioletniej kadencji na urzędzie głowy państwa Bronisław Komorowski skorzystał z tego prawa ponad 12,7 tys. razy. Jednocześnie odrzucił blisko 3,8 tys. takich wniosków. Tempo ich rozpatrywania było bardzo różne. Od kilku dni do nawet kilku miesięcy. Prezydent nie jest bowiem zobligowany żadnym terminem w tego typu procedurach. Na liście cudzoziemców, którzy dzięki decyzji Komorowskiego mogli odebrać polskie obywatelstwo, oprócz Andrieya Petranyuka, zięcia premier Ewy Kopacz, znaleźli się m.in. brytyjski historyk Norman Davies, Anna Applebaum, żona byłego szefa MSZ i byłego marszałka sejmu, czy Rami El Einein, Palestyńczyk, szwagier znanego skoczka narciarskiego Kamila Stocha – ustaliła „GP”. W tym ostatnim wypadku prezydent zdecydował się nadać obywatelstwo, mimo że wniosek w tej sprawie został zarekomendowany przez urzędników prezydenckiej kancelarii negatywnie.
Decyzja z dnia na dzień
Największe kontrowersje wzbudziły kulisy przyznania obywatelstwa Andrieyowi Petranyukowi, Kanadyjczykowi ukraińskiego pochodzenia. Prywatnie jest on mężem Katarzyny Kopacz, córki szefowej rządu. Komorowski podjął decyzję w tej sprawie z dnia na dzień, tuż przed odejściem z urzędu. Wniosek o nadanie obywatelstwa zięciowi premier Kopacz wpłynął do Kancelarii Prezydenta 4 sierpnia i został pozytywnie rozpatrzony już dzień później. 6 sierpnia nowym prezydentem został Andrzej Duda. Z jakiego powodu decyzja w sprawie obywatelstwa dla Petranyuka została podjęta w tak ekspresowym tempie? Nie wiadomo. Katarzyna...
[pozostało do przeczytania 73% tekstu]
Dostęp do artykułów: