Pielgrzymka Węgrów do Polski

Po raz piąty kluby „GP” mają zaszczyt uczestniczyć w Narodowej Pielgrzymce Węgrów do Polski. Pielgrzymka odwołuje się do fundamentów tysiącletniej przyjaźni polsko-węgierskiej; jej intencją jest duchowe odnowienie obu narodów.

Głównymi organizatorami Narodowej Pielgrzymki Węgrów w Polsce są Aranka i Aleksander Małkiewiczowie, którzy tak mówią o tym wydarzeniu: – W tegorocznej pielgrzymce bierze udział ponad 900 Węgrów, którzy po przyjeździe 22 czerwca wieczorem specjalnym pociągiem do Częstochowy, po uroczystościach na Jasnej Górze, odwiedzą Kraków. Wśród przybyłych będzie m.in. Kövér László, marszałek parlamentu Węgier, oraz Soltész Miklós, sekretarz stanu ds. Kościoła. Na uroczystościach obecni będą też Gyurcsík Iván, ambasador Węgier  w Polsce, i Körmendy Adrienne, konsul generalny Węgier w Krakowie. Przewodnictwo duchowe obejmą liczni duchowni wysokiej rangi. W Krakowie gości powita ks. kardynał Stanisław Dziwisz. Tegoroczna pielgrzymka będzie bardzo ważna dla obu narodów, ponieważ w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie nastąpi wręczenie niezwykłych darów: biskup diecezji Győr Pápai Lajos przekaże na ręce ks. kardynała Stanisława Dziwisza relikwie św. Władysława (jako dar dla katedry wawelskiej), a ks. kardynał przekaże biskupowi relikwie św. Jadwigi jako dar dla katedry w Győr.
Warto podkreślić, że będzie to dla nas ważny moment historyczny, albowiem św. Władysław, król Węgier z dynastii Arpadów, urodził się w 1040 r. w Krakowie, a jego matka była polską księżniczką z królewskiej rodziny Piastów. Wychowywał się na krakowskim dworze królewskim, a Gall Anonim w »Kronice Polskiej« pisał o nim, że pod względem obyczajów i sposobu życia stał się niejako Polakiem. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że po prawie tysiącu lat relikwie św. Władysława trafią do naszej katedry. W Krakowie uroczystości rozpoczną się w sanktuarium św. Jana Pawła II 25 czerwca o godz. 10. O godz. 14.30 ks. prałat Zdzisław Sochacki powita pielgrzymów w...
[pozostało do przeczytania 63% tekstu]
Dostęp do artykułów: