Jak ojciec Piechocińskiego wrogów miał demaskować

Piotr Piechociński, ojciec wicepremiera Janusza Piechocińskiego, był według akt IPN zarejestrowany od lat 60. do 80. jako tajny współpracownik zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza. „W wyniku nieodpowiedzialnych działań skrzywdziliśmy Polskę i Polaków” – tak mówił Janusz Piechociński o lustracji przeprowadzonej w 1992 r. przez rząd Jana Olszewskiego. Domagał się odpowiedzialności karnej oraz Trybunału Stanu dla jej autorów

W PRL obecny wicepremier Janusz Piechociński nie tylko działał aktywnie w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym, ale był również we władzach Związku Młodzieży Wiejskiej, z ramienia której podróżował do Moskwy, np. w 1987 r.
Akta IPN, które opisała „Gazeta Polska Codziennie”, wskazują także na fakt rejestracji w 1966 r. przez zwiad WOP jego ojca Piotra Piechocińskiego.
W zobowiązaniu do współpracy z bezpieką Piotr Piechociński jako ówczesny pracownik lotniska Okęcie potwierdził, że „zobowiązuje się dobrowolnie udzielać pomocy organom służby bezpieczeństwa w demaskowaniu wrogów PRL-u oraz w zwalczaniu przestępczości granicznej”. Jak wynika z raportu z werbunku, agent obrał sobie pseudonim Piasecki. Na propozycję pomocy bezpiece zareagował entuzjastycznie. Świadczy o tym zapis oficera prowadzącego: „Kandydat z zadowoleniem wyraził zgodę, mówiąc w odniesieniu do swojej wcześniejszej funkcji: »Kiedy byłem wartownikiem LOT, miałem wiele do powiedzenia, tylko nie wiedziałem, do kogo się zwrócić«”. 
Bezpiece zależało na informacjach, jakie można było pozyskiwać w miejscu pracy „Piaseckiego”. Zatrudniony on był na warszawskim lotnisku przy załadunku samolotów zagranicznych. „Funkcja werbowanego daje możność obserwacji pracowników obsługi naziemnej oraz personelu latającego” – podkreślał funkcjonariusz przygotowujący się do pozyskania agenta, zastępca komendanta zwiadu WOP na Okęciu kpt Władysław Kucharczuk.
Ale nie tylko to przesądziło o werbunku. Za celowością pozyskania kandydata przemawiały korzystne z punktu...
[pozostało do przeczytania 57% tekstu]
Dostęp do artykułów: