Łodzie podwyższonego ryzyka

Coraz więcej terrorystów przedostaje się do Europy w łodziach, którymi nielegalnie przypływają imigranci z Afryki. Podszywając się pod  uciekinierów z państw objętych wojną, terroryści ubiegają się o azyl w europejskich państwach. Unia z jednej strony chce pomóc imigrantom, z drugiej – zdaje sobie sprawę z ryzyka przyjmowania każdego, kto tego chce

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada Europejska dyskutowały nad rosnącym problemem imigrantów przybywających nielegalnie na kontynent europejski z Afryki. Ryzykowną podróż przez Morze Śródziemne podejmują nie tylko obywatele państw objętych konfliktami wewnętrznymi, lecz także coraz
[pozostało do przeczytania 84% tekstu]
Dostęp do artykułów: