Prezydent chaosu i niemocy

Choć problemy naszego bezpieczeństwa czy gospodarki należą do najważniejszych, praktycznie nie istnieją w kampanii prezydenckiej Bronisława Komorowskiego. Jest to tym bardziej dziwne, że prezydent jest z mocy konstytucji zwierzchnikiem sił zbrojnych. Mógłby więc dziedzinę bezpieczeństwa i obronności uczynić jednym ze swoich atutów w walce o kolejną kadencję. Mógłby… gdyby miał się czym pochwalić na tym polu

Jak oceniają posłowie opozycji, prezydent zmarnował niemal wszystkie lata swoich rządów, nie robiąc praktycznie nic dla bezpieczeństwa kraju. Polska armia jest obecnie nieliczna i dysponuje na ogół kiepskim wyposażeniem, pamiętającym okres Układu
[pozostało do przeczytania 80% tekstu]
Dostęp do artykułów: