Polonia razem

List do uczestników I Zjazdu klubów „GP” Europy Zachodniej
Szanowni Państwo,

pierwszy Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” i Środowisk Patriotycznych Europy Zachodniej to doniosłe wydarzenie. Spotkanie jest dowodem na wyjątkowe zaangażowanie jego uczestników w polskie sprawy i stanowi wyraz prawdziwej troski o przyszłość naszej Ojczyzny. Zjazd klubów „Gazety Polskiej” w Essen to również świadectwo łączności Polaków żyjących na obczyźnie z Polską i przykład do naśladowania dla innych organizacji skupiających środowiska polonijne.

Bardzo się cieszę, że kluby „Gazety Polskiej” stają się siłą, która integruje Polaków żyjących poza granicami.
[pozostało do przeczytania 86% tekstu]
Dostęp do artykułów: