TV Republika w każdym domu

Jeszcze do końca kwietnia trwają konsultacje społeczne Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dotyczące nowych programów na multipleksie nr 8. Pojawiła się zatem szansa dla telewizji Republika, która zamierza ubiegać się o miejsce w naziemnej telewizji cyfrowej.

Dzięki poparciu naszych Czytelników Republika ma zatem unikalną szansę pojawić się w każdym domu. Wystarczy wysłać – pocztą tradycyjną bądź drogą e-mailową – swój głos za telewizją Republika. Każdy dodatkowy głos zwiększa szansę na pojawienie się jej w naziemnej telewizji cyfrowej.
Chodzi o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie, które postawiła KRRiT:
„Jakie istniejące lub nowe cztery programy telewizyjne w najpełniejszy sposób uzupełnią ofertę programową naziemnej telewizji cyfrowej i w związku z tym powinny znaleźć się w bezpłatnej ofercie operatora multipleksu ósmego?”.
Stanowiska konsultacyjne należy przekazywać do 30 kwietnia 2015 r. na adres elektroniczny: konsultacje_programymux8@krrit.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, z dopiskiem „Konsultacje_programymux8”.
Do wysyłanych głosów należy dołączyć wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z postępowaniem konsultacyjnym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały KRRiT nr 329/2012. W trosce o potrzeby osób z dysfunkcją narządu wzroku, KRRiT prosi o przesyłanie odpowiedzi również w wersji elektronicznej, możliwej do odczytu przez te osoby (zawierającej tekst, czyli niezeskanowany obraz). Przykładowe formaty: doc, docx, otwarty pdf, tzn. z możliwością kopiowania tekstu.

W związku z tym prosimy o wysyłanie wskazaną powyżej drogą oświadczenia zamieszczonego poniżej:


/data, imię i nazwisko oraz adres/

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonymi przez KRRiT konsultacjami społecznymi na temat...
[pozostało do przeczytania 24% tekstu]
Dostęp do artykułów: