Wbrew przeciwnościom

Polakom przyszło czekać 123 lata na odzyskanie państwa utraconego w zaborach. Dziejową szansę stworzyła I wojna światowa, przegrana przez państwa zaborcze, a wygrana przez ententę i USA, które poparły przywrócenie do bytu państwa polskiego 

Tymczasowym Naczelnikiem Państwa, będącym odpowiednikiem prezydenta, został 11 listopada 1918 r. Józef Piłsudski, który niezwłocznie powołał pierwszego premiera i zarządził wybory do sejmu (zebrał się on 10 lutego 1919 r., po raz pierwszy od 1795 r.). 16 listopada 1918 r. Piłsudski mógł już ogłosić powstanie państwa polskiego. 
Walka o granice 
Deklaracje poparcia zwycięskich mocarstw dla odrodzenia Polski nie
[pozostało do przeczytania 86% tekstu]
Dostęp do artykułów: