Zły dzień dla rodziny

Platforma do spółki z lewicą i palikociarzami zatwierdziła w sejmie konwencję o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. To zły dzień dla Polski, a przede wszystkim dla rodziny i małżeństwa

Lewica może niewątpliwie odtrąbić sukces. Udało jej się wbić Polakom do głowy, że konwencja o przeciwdziałaniu przemocy ma na celu walkę z przemocą. Tyle że dla każdego, kto przeczyta ten dokument, staje się jasne, że z walką z przemocą ma on niewiele wspólnego. Przede wszystkim dlatego, że zapisy realnie odnoszące się do przemocy już są w polskim systemie prawnym uwzględnione, a reszta to w istocie niebezpieczny ideologiczny wsad, którego celem wcale nie jest walka z przemocą
[pozostało do przeczytania 74% tekstu]
Dostęp do artykułów: