Rosyjski konsul i baza cudzoziemców

Firma kierowana przez konsula honorowego Rosji od kilku lat dostarcza i instaluje sprzęt informatyczny, a nawet wykonuje remonty w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców. Ów organ administracji rządowej odpowiedzialny jest za ewidencję cudzoziemców w Polsce oraz udzielanie im zgody na wjazd i pobyt w RP Urząd do Spraw Cudzoziemców (UdSC) to jeden z najważniejszych organów centralnej administracji rządowej. Wykonuje m.in. zadania przy realizacji umów o małym ruchu granicznym, prowadzi również...
[pozostało do przeczytania 85% tekstu]
Dostęp do artykułów: