Decydujący moment

Procesy historyczne trudno zauważyć, gdy się dzieją. Toczą się na ogół zbyt wolno, a ich skutki odczuwają następne pokolenia. Czasem historia za sprawą wojny lub innych nagłych wydarzeń przyspiesza. 2014 to rok, kiedy historia przyspieszyła. Tylko w którym kierunku? Skąd to nagłe obnażenie polityki Rosji? Skąd ponowne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Europie? Co tak naprawdę dzieje się w Polsce?

Historia według najbardziej opiniotwórczych ośrodków i myślicieli miała się skończyć. Wielkie imperia osłabnąć i podzielić władzą z innymi państwami. Historia, jak widać, się nie skończyła. Niektóre zjawiska są typowe dla wieku XIX, a sposób wojowania Rosji czasem
[pozostało do przeczytania 71% tekstu]
Dostęp do artykułów: