Polski potencjał

Spotykając się z Polakami w Kanadzie i USA, widzę, jak wielki potencjał ma tam Polska. O tym, że setki tysięcy Polaków mieszka w Kanadzie i miliony w USA, wiemy od dawna. Ale o tym, że mają oni bardzo poważną pozycję społeczną i polityczną, a ich rola gospodarcza rośnie, wie niewielu.

 Najaktywniejsza obecnie jest nasza emigracja, która opuściła kraj dwadzieścia–trzydzieści lat temu. Interesuje się zarówno życiem politycznym w Polsce, jak i w Ameryce. Polscy politycy zwracają uwagę na ich ewentualne poparcie w wyborach krajowych. Tymczasem Polacy są w stanie silnie oddziaływać także na politykę USA i Kanady. W obecnej sytuacji naszego kraju, bardzo agresywnej
[pozostało do przeczytania 69% tekstu]
Dostęp do artykułów: