Czy amerykański gaz uratuje Europę?

Szczelinowanie hydrauliczne spowodowało przełom w wydobyciu gazu ziemnego. Dzięki tej technologii USA stały się największym producentem tego surowca na świecie. Co więcej, metodę tę można też wykorzystać do pozyskiwania ropy naftowej, co pozwoliło USA stać się również największym wytwórcą „czarnego złota”. Amerykańskie marzenie o samowystarczalności energetycznej jest na wyciągnięcie ręki

Tym sposobem pojawiły się możliwości eksportu paliw z USA, tym bardziej że w końcu maja Izba Niższa Kongresu uchwaliła ustawę ułatwiającą wydawanie licencji na eksport paliw. Również administracja prezydenta Obamy podjęła kroki zmierzające w tym kierunku. W wielkim stopniu decyzje te były wynikiem gwałtownie pogarszającej się sytuacji politycznej w Europie. W obliczu zagarnięcia przez Rosję Krymu i jej zakusów na podobną operację we wschodniej części Ukrainy na plan pierwszy wysunęła się sprawa zależności Europy od rosyjskich dostaw gazu. Władze USA naciskają na europejskich sojuszników, żeby przyłączyli się do sankcji gospodarczych, co bez zaoferowania alternatywy dla rosyjskich dostaw gazu nie jest zadaniem łatwym.
Dostawy gazu z USA do Europy (na razie) niemożliwe
Ale nawet przy najlepszych intencjach dostawy gazu ziemnego z USA do Europy nie będą możliwe w najbliższej przyszłości. Ceny gazu na rynku amerykańskim gwałtownie spadły i surowiec ten stał się nadzwyczaj konkurencyjny w stosunku do ropy naftowej i kto tylko może, przestawia się na opalanie gazem. Z tego powodu rośnie popyt wewnętrzny i w najbliższych latach nie wystąpią ogromne nadwyżki gazu, które można by przeznaczyć na eksport. Nawet gdyby ziściły się najbardziej optymistyczne prognozy, to w najbliższym czasie poważny wzrost eksportu gazu nie wchodzi w rachubę z powodu braku koniecznej infrastruktury. Czas budowy gazoportu trwa ok. czterech lat, a koszt takiego przedsięwzięcia jest ogromny. Np. budowa pierwszego gazoportu nastawionego na wywóz (Freeport LNG w Teksasie) jest...
[pozostało do przeczytania 58% tekstu]
Dostęp do artykułów: