Na stos nasz życia los

„Album Legionów Polskich” ukazał się w 1933 roku. Autorem tekstu był Wacław Lipiński, doktor habilitowany historii, podpułkownik Wojska Polskiego. Jego postać jest doskonałym przykładem pięknej służby ojczyźnie, z której mamy obowiązek być dumni, bo jest cząstką historii Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Album ukazuje koleje losów polskich legionistów w fotografiach i opisach. Dziś ponownie zostaje oferowany Czytelnikom zafascynowanym dziejami Polski. Niniejszy materiał stanowi fragment tego albumu

,,Odtąd nie ma ani strzelców, ani drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi. Znoszę wszelkie odznaki specjalnych grup. Jedynym waszym znakiem jest odtąd Orzeł Biały. Dopóki jednak nowy znaczek nie zostanie wam rozdany, rozkazuję, abyście zamienili ze sobą wasze dawne oznaki, jako symbol zupełnej zgody i braterstwa, jakie muszą wśród żołnierzy polskich panować. Niech strzelcy przypną do czapek blachy drużyniaków, a oddadzą im swoje orzełki. Wkrótce może pójdziecie na pola bitew, gdzie, mam nadzieję, zniknie najlżejszy nawet cień różnicy między wami.
Żołnierze! Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskiego, idącego walczyć za oswobodzenie Ojczyzny. Wszyscy jesteście równi wobec ofiar, jakie ponieść macie. Wszyscy jesteście żołnierzami. Nie naznaczam szarż, każę tylko doświadczeńszym wśród was pełnić funkcję dowódców. Szarże uzyskacie w bitwach. Każdy z was może zostać oficerem, jak również każdy oficer może znów zejść do szeregowców, czego oby nie było... Patrzę na was, jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia polska i pozdrawiam was, jako Pierwszą Kadrową Kompanię”.

Zanim jednak przyszły marszałek Polski Józef Piłsudski wypowiedział te znamienne słowa, kierowane do połączonych w Kompanię Kadrową oddziałów związków i drużyn strzeleckich w dniu 3 sierpnia 1914 roku na...
[pozostało do przeczytania 92% tekstu]
Dostęp do artykułów: