Na stos nasz życia los

„Album Legionów Polskich” ukazał się w 1933 roku. Autorem tekstu był Wacław Lipiński, doktor habilitowany historii, podpułkownik Wojska Polskiego. Jego postać jest doskonałym przykładem pięknej służby ojczyźnie, z której mamy obowiązek być dumni, bo jest cząstką historii Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Album ukazuje koleje losów polskich legionistów w fotografiach i opisach. Dziś ponownie zostaje oferowany Czytelnikom zafascynowanym dziejami Polski. Niniejszy materiał stanowi fragment tego albumu

,,Odtąd nie ma ani strzelców, ani drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi. Znoszę wszelkie odznaki specjalnych grup.
[pozostało do przeczytania 96% tekstu]
Dostęp do artykułów: