Wielki zbiorowy obowiązek

„Racja stanu” to zbiór artykułów dedykowanych Janowi Olszewskiemu na jego osiemdziesięciolecie. Powstały one jako pokłosie sesji odbytej 4 czerwca 2009 r. pod hasłem 20 lat transformacji narodowej. Data naturalnie nie była przypadkowa. Upamiętniała „półwolne” wybory 1989 r., które pozwoliły zniewolonemu narodowi dać wyraz swoich preferencji poprzez odrzucenie tzw. Listy Krajowej i bezprzykładne zwycięstwo w wyborach do Senatu. Przypominała również, co podkreślił Jan Olszewski, „nocną zmianę” obalenia jego rządu w 1992 r. przez koalicję zmontowaną przez Wałęsę pod wpływem antylustracyjnego lobby. Szczególnie mocne podkreślenie wagi suwerenności znajdziemy w artykule Jarosława Kaczyńskiego – warunkami jej zapewnienia jest silne państwo narodowe, zdolne do ochrony swego bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, o właściwym statusie międzynarodowym (sojusze i powiązania bilateralne). Państwo to musi zachować suwerenność w sprawach moralnych i obyczajowych, prowadzić właściwą politykę historyczną i dążyć do szybkiego rozwoju gospodarczego. Spośród wielu artykułów osobiście wyróżniłbym studium Sławomira Cenckiewcza, dokumentujące rozgrywki jesienią 1989 r. w i wokół powstającej „Solidarności”, zakończone wyborem związku ogólnokrajowego, oraz interesującą analizę Barbary Fedyszak-Radziejowskiej z fascynującą teorią „rządzenia motłochem poprzez obniżanie samooceny Polaków”. Kulisami transformacji, jako swoistej próby powtórki z historii lat czterdziestych, zajmuje się znakomity jak zwykle Marek Jan Chodakiewicz, Krzysztof Wyszkowski zaś, bezpośredni świadek wydarzeń, opowiada o przybyciu do stoczni Jana Olszewskiego z Wiesławem Chrzanowskim i ich pracę nad statutem Związku.

Temat sporu tradycji i nowoczesności wypełnia materiał prof. Zdzisława Krasnodębskiego, który definiuje zagrożenia wynikające ze słabości państwa, uwikłanego w rozgrywki sprzecznych grup interesów, niezdolnego do długofalowego działania. Niebezpieczeństwami wypływającymi z modnej ostatnio...
[pozostało do przeczytania 31% tekstu]
Dostęp do artykułów: