Potężny sprzymierzeniec Jana Kulczyka

Zjazd izby firm polonijnych, stan wojenny, przemawia Jan Kulczyk: „W odnowicielskim ruchu społecznym, jakim jest Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego, widzimy potężnego sprzymierzeńca”. A komunistyczny dyktator Jaruzelski wręcza jego ojcu order. Władza państwowa jako „potężny sprzymierzeniec” biznesów Kulczyka – ten model prowadzenia interesów przetrwał do czasów afery podsłuchowej

Jeden z najbardziej wpływowych poznaniaków w latach 90. opowiada „Gazecie Polskiej”: – Nigdy nie spotkałem się z kimś takim jak pełnomocnik Kulczyka do spraw nawiązywania biznesowych kontaktów. Niemczycki czy Gudzowaty mieli zawsze takie wysunięte czujki, które macały teren, gdy
[pozostało do przeczytania 93% tekstu]
Dostęp do artykułów: