Niekatolickie słowa ks. Szostka

I znowu będzie, że pouczam i krytykuję księży, i to niewątpliwie zasłużonych – profesorów. Ale cóż, skoro głoszą oni opinie ewidentnie niekatolickie, to trzeba to zrobić

Ks. prof. Andrzej Szostek to niewątpliwie postać ogromnie zasłużona dla polskiej moralistyki i etyki. Uczeń św. Jana Pawła II, autor wielu cennych książek, wieloletni rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wszystkie te zasługi nie mogą jednak przesłonić faktu, że jego ostatnie wypowiedzi są szkodliwe z punktu widzenia obrony lekarzy sumienia, których ksiądz profesor oskarża o niewierność prawu państwowemu, któremu powinni być posłuszni, i de facto wyrzuca ich z pracy w państwowej czy finansowanej z pieniędzy publicznych służby zdrowia. O wiele groźniejsze jest jednak to, że jego wystąpienia są zwyczajnie niekatolickie, to znaczy niezgodne z nauczaniem Kościoła.
I naprawdę nie trzeba być profesorem, żeby to dostrzec. Już jeden z pierwszych argumentów ks. Szostka w istocie współgra z tym, co od kilku dni mówią politycy skrajnej antykatolickiej lewicy. „Lekarz, który podejmuje pracę w publicznym ośrodku zdrowia, jest zobowiązany do respektowania obowiązującego prawa. Jeśli zawarty jest w nim obowiązek poinformowania kobiety domagającej się dokonania legalnej aborcji tam, gdzie jej dokonanie jest możliwe, to lekarz, który korzysta z klauzuli sumienia, zobowiązany jest do udzielenia tej informacji. Jeżeli i to uznaje on za niezgodne z własnym sumieniem, to nie powinien on pracować w instytucji państwowej. Może otworzyć własną klinikę i na jej drzwiach umieścić komunikat, że ani aborcji nie przeprowadza, ani wspomnianej informacji nie udziela. Oczywiście, nie może wtedy liczyć na wsparcie państwa, którego prawa postanowił nie respektować” – oznajmia ks. Szostek. I konia z rzędem temu, kto widzi jakąś zasadniczą różnicę między słowami duchownego a Wandy Nowickiej. Te słowa są wbiciem noża w plecy lekarzom, którzy nad wierność sprzecznemu z prawem naturalnym prawu...
[pozostało do przeczytania 41% tekstu]
Dostęp do artykułów: