Między teologią a historią

Śmierć Wojciecha Jaruzelskiego i informacje o jego nawróceniu przed śmiercią przyniosły szeroką dyskusję. Warto jednak odróżnić w niej aspekty historyczne, teologiczne i polityczne

Zacznijmy od teologii. Otóż jeśli – a nie mam powodów, by wątpić w to, co powiedzieli kapelani wojskowi – Wojciech Jaruzelski rzeczywiście świadomie wezwał kapłana, wyspowiadał się, przyjął Eucharystię i ucałował podane mu relikwie, to nie ma powodów, by mieć wątpliwości, że Bóg wybaczy mu jego grzechy (co nie znaczy, że nie będzie musiał w czyśćcu odpokutować swoich win). Kościół od zawsze naucza nas, że do momentu śmierci możemy zawrócić z naszej drogi i że „robotnicy ostatniej
[pozostało do przeczytania 73% tekstu]
Dostęp do artykułów: