Zaiste był Synem Bożym

„A była to śmierć krzyżowa”

Śmierć przez powieszenie na drzewie znana była w całym świecie antycznym, pogańskim i żydowskim („Jeśli ktoś popełni zbrodnię podlegającą karze śmierci, zostanie stracony i powiesisz go na drzewie (…)” – nakazywał Stary Testament (Pwt 21, 22)).

Jeśli przyjmiemy, że w czasach antycznych posługiwano się wieloma rozmyślnymi rodzajami tortur, a zwykli obywatele brali udział w egzekucjach publicznych, obcując z okrucieństwem niemal na co dzień, możemy sobie wyobrazić, jak straszna musiała być śmierć krzyżowa, skoro współcześni czasom jej stosowania Seneka i Cyceron pisali o niej z trwogą i przerażeniem. „Samobójstwo jest lepsze
[pozostało do przeczytania 95% tekstu]
Dostęp do artykułów: