Krótka chwilka swobody

Rzeź oszmiańska stała się jednym ze „składników” polskiej Golgoty – świadectwem okrucieństwa i dzikości Rosjan, a także przykładem chwalebnych postaw rodaków, którzy nie poddawali się w wysiłkach zmierzających do odzyskania Ojczyzny

Oszmiana zapisała się w naszej pamięci jako jedno z tych miejsc narodowej kaźni, której męczeński wymiar tradycja narodowa, poezja i pieśń przeniosły w wymiar symboliczny. Ofiara nabiera wtedy głębszego sensu, gdy pamięć ludzka przywraca jej godność. A także wtedy, kiedy z uczynionego przez innych zła można – nawet po długim czasie – wykuć dobro. Dobrem ofiary życia wielu pokoleń Polaków była Niepodległość.

[pozostało do przeczytania 85% tekstu]
Dostęp do artykułów: