Dwa płuca muszą oddychać razem

Oczywiście tych gestów i słów nie należy przeceniać. O możliwej jedności unitów i niekanonicznych prawosławnych na Ukrainie mówi się od dawna. Nie ma też co ukrywać, że Jan Paweł II przybył na Ukrainę głównie dlatego, że zaprosiły go tam cerkwie niekanoniczne. Ale jednocześnie trudno nie dostrzec, że klimat nieco się zmienia. I to nie tylko po stronie ukraińskiej, ale także rosyjskiej. Arcybiskup Hilarion (Alfiejew), odpowiedzialny w patriarchacie moskiewskim za stosunki ekumeniczne, coraz otwarciej przyznaje, że współpraca z katolikami jest konieczna, bo bez niej przegramy walkę o Europę.

„Prawosławni i katolicy spotykają się z tymi samymi wyzwaniami, które epoka współczesna rzuca tradycyjnemu sposobowi życia. W tej sprawie nie chodzi o teologiczne problemy, ale o teraźniejszość i przyszłość społeczności ludzkiej. I to jest właśnie sfera, w której prawosławni i katolicy mogą współdziałać bez jakiejkolwiek straty we własnej tożsamości eklezjalnej. Mówiąc inaczej: strukturalnie nie będąc jednym Kościołem, przy wszystkich różnicach teologicznych czy eklezjologicznych, możemy znaleźć takie formy współdziałania, które pozwoliłyby nam wspólnie odpowiadać na wyzwania współczesności” – mówił metropolita Hilarion. „Ja nazywam taką formę współpracy »strategicznym aliansem« między Cerkwią prawosławną a Kościołem katolickim. Chodzi o to, że razem możemy pracować na rzecz umocnienia tradycyjnych wartości chrześcijaństwa we współczesnej świadomości. Chodzi o wartość rodziny, nierozerwalność małżeństwa, wychowanie dzieci, wartość ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. We współczesnym świecie te pojęcia podlegają radykalnemu przewartościowaniu, obecnie tylko katolicy i prawosławni bronią tradycyjnej formy życia rodzinnego” – mówił metropolita Hilarion podczas IV międzynarodowego kongresu „Miejsce spotkania – Kościół Powszechny”, który odbył się w Würzburgu.

Podczas spotkania z arcybiskupem Canterbury Hilarion jeszcze mocniej wskazał na...
[pozostało do przeczytania 44% tekstu]
Dostęp do artykułów: