Herezja antropologiczna w natarciu

Od kilku miesięcy wśród hierarchów Kościoła toczy się zadziwiająca dyskusja, czy nie dałoby się jakoś unieważnić jasnego i pochodzącego od samego Chrystusa zakazu rozwodu

Kolejni hierarchowie – a prym wśród nich wiodą Niemcy (nie darmo od dawna mawia się, że gdzie dwóch Niemców, tam trzy herezje) – przekonują, że trzeba znieść zakaz komunii świętej dla rozwodników w ponownych związkach. I pomijają milczeniem fakt, że w sporze tym nie chodzi o karę dla kogokolwiek, lecz o jasne uznanie (bądź odrzucenie takiego uznania), że cudzołóstwo jest grzechem. Owszem, może on być odpuszczony, ale pod zwyczajnymi warunkami, to znaczy konieczne jest postanowienie poprawy i
[pozostało do przeczytania 72% tekstu]
Dostęp do artykułów: