Kalendarium państwa policyjnego. Suplement

Za zorganizowanie akcji protestacyjnej przed sklepem TK MAXX w Szczecinie, w którym sprzedawano koszulki z sierpem i młotem oraz napisem SOVIET, młodzi uczestnicy protestu zostali zatrzymani i przesłuchani przez policję w związku z „udziałem w nielegalnym zgromadzeniu”

W październiku 2012 r. na łamach „Gazety Polskiej” opublikowałem listę zdarzeń świadczących o nadużyciach i wzroście represyjności systemu policyjno-sądowego. Liczba i ukierunkowanie incydentów mogły sugerować, że mamy do czynienia z działaniami rozmyślnymi, których celem jest zastraszenie obywateli i represjonowanie Polaków za określone poglądy i zachowania.
Poniższy suplement, ograniczony
[pozostało do przeczytania 92% tekstu]
Dostęp do artykułów: