Kontrowersje wokół „kontrowersji”

Gdyby iść tropem interpretacji uznającej pułkownika Kuklińskiego za zdrajcę, wtedy za takowych należałoby uznać wszystkich powstańców listopadowych. I jednocześnie trzeba by na nowo zbudować pomnik lojalnych generałów, który z taką zaciętością rozwalili w drobny mak Polacy tuż przed odzyskaniem niepodległości

Słowo „kontrowersyjny” jest jednym z tych słów-wytrychów używanych ostatnimi czasy, które umożliwia zajęcie dość wygodnej pozycji we wszelkiego rodzaju sporach, dotyczących ocen postaci z naszej historii. Mówi się „kontrowersyjny” i ma się właściwie tzw. święty spokój, bo chowając się za tym stwierdzeniem, można uniknąć opowiedzenia się po konkretnej
[pozostało do przeczytania 86% tekstu]
Dostęp do artykułów: