Arktyka nowym geostrategicznym centrum świata

Arktyka – obszar znajdujący się dotychczas na peryferiach cywilizacyjnych świata, w wyniku szybko zachodzących zmian klimatycznych może się już wkrótce stać jego centrum. Uwolniony w okresie letnim z pokrywy lodowej odsłoni ogromne bogactwa naturalne i najkrótsze linie komunikacyjne łączące Europę, Azję i Amerykę Północną

Arktyka, której lody dzieliły dotychczas cywilizacje i narody, być może połączy teraz społeczność międzynarodową, ponieważ koszty zagospodarowania jej bogactw i utrzymania infrastruktury nowych szlaków komunikacyjnych będą przerastać możliwości ambitnego supermocarstwa. Wyzwolona z lodowych okowów i wiecznej zmarzliny może się jednak okazać
[pozostało do przeczytania 86% tekstu]
Dostęp do artykułów: