Krzysztof Niewola

Rosyjska inwazja na Gruzję w 2008 r. i obecna na ukraiński Krym powinny dać do myślenia również Polsce. Kompromitacja europejskiego systemu bezpieczeństwa powinna nas skłonić do budowania nowych regionalnych sojuszy, wynikających ze wspólnego zagrożenia Nie rezygnując absolutnie z sojuszu i wsparcia z USA, ale uwzględniając słabość obecnej administracji amerykańskiej i własne ograniczenia tego kraju, wynikające zarówno z innych priorytetów, jak i z braku możliwości zaangażowania się w dwa równoległe konflikty na różnych teatrach działań, należy skoncentrować się na ścisłej współpracy z Północną Osią NATO. Ścisły sojusz państw skandynawskich i środkowoeuropejskich zostałby wzmocniony arsenałem atomowym Wielkiej Brytanii i USA. Południową flankę tego sojuszu tworzyłaby Turcja, północną...
Arktyka – obszar znajdujący się dotychczas na peryferiach cywilizacyjnych świata, w wyniku szybko zachodzących zmian klimatycznych może się już wkrótce stać jego centrum. Uwolniony w okresie letnim z pokrywy lodowej odsłoni ogromne bogactwa naturalne i najkrótsze linie komunikacyjne łączące Europę, Azję i Amerykę Północną Arktyka, której lody dzieliły dotychczas cywilizacje i narody, być może połączy teraz społeczność międzynarodową, ponieważ koszty zagospodarowania jej bogactw i utrzymania infrastruktury nowych szlaków komunikacyjnych będą przerastać możliwości ambitnego supermocarstwa. Wyzwolona z lodowych okowów i wiecznej zmarzliny może się jednak okazać puszką Pandory. Pokusa, by zdominować i kontrolować ten strategiczny obszar, może być zbyt wielka, ponieważ ten, kto będzie...