Myśleć i mówić prawdę

Książkę prof. Andrzeja Nowaka otwiera rozmowa przeprowadzona z Josifem Brodskim w 1990 r., a kończy wywiad, jakiego autorowi udzielił Jarosław Marek Rymkiewicz w kwietniu 2012 r. w Milanówku. Cała epoka – od przemian w dogorywającym Związku Radzieckim po posmoleńskie rozbicie polskiej rzeczywistości

Zbigniew Herbert definiował intelektualistę nie poprzez przymioty mentalne, inteligencję czy zasób wiedzy, lecz poprzez kwestię obowiązku moralnego związanego z posiadanym darem – „podstawowym obowiązkiem intelektualisty jest myśleć i mówić prawdę”.

O gnuśności duchowej
Jakie to ważne, przekonać się można, patrząc wokół na dziesiątki
[pozostało do przeczytania 90% tekstu]
Dostęp do artykułów: