Wieści z UE

Wstrzymanie dotacji dla Węgier
 
Unia Europejska wstrzymała na czas nieokreślony dotacje z unijnych tzw. funduszy spójności, przeznaczone dla Węgier. Oficjalnym powodem wstrzymania tych dotacji są rzekome poważne uchybienia w państwowym systemie ich finansowej kontroli. Nie znaleziono jednak wyraźnych dowodów potwierdzających te zarzuty.
 
Transport morski zostanie objęty regulacjami UE
 
Komisja Europejska zamierza włączyć za 3–4 lata również transport morski do unijnej polityki redukcji emisji tzw. gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla. Jest to ostatni sektor transportu jeszcze nieobjęty regulacjami UE w tej dziedzinie. Według przewidywań ekspertów, efektem tego będzie najprawdopodobniej dalszy spadek konkurencyjności europejskiej gospodarki, w tym przemysłu rafineryjnego.
 
Ostra krytyka Brukseli
 
Lider brytyjskich krytyków władz i ustroju Unii Europejskiej poseł Nigel Farage stwierdził w wywiadzie prasowym, że zbrojna rewolucja może okazać się jedyną drogą obrony demokracji krajów Unii przed dyktaturą Brukseli. Szef brytyjskiej Partii Niepodległości powiedział też, że nie dziwią go protesty w krajach euro-południa, skierowane przeciw różnym zabiegom polityków i komisarzy UE.
 
Spór o zakres wolności prasy

 
Działania tajnych służb brytyjskich przeciwko redakcji dziennika „Guardian” wywołały w Anglii i Niemczech debatę o wolności prasy. Według naczelnego „Guardiana” Alana Rusbridgera, funkcjonariusze kontrwywiadu zmusili redakcję do zniszczenia tajnych dokumentów USA, dostarczonych jej przez Edwarda Snowdena. Dwóch agentów GCQH miało nadzorować niszczenie twardych dysków w redakcji. Pełnomocnik rządu RFN ds. przestrzegania praw człowieka Markus Loenning ostro skrytykował brytyjskie władze i stwierdził, że niepokoi się o stan wolności prasy i wypowiedzi w Wielkiej Brytanii.
 
UE do trybunału...
[pozostało do przeczytania 23% tekstu]
Dostęp do artykułów: