Wieści z UE

Wstrzymanie dotacji dla Węgier
 
Unia Europejska wstrzymała na czas nieokreślony dotacje z unijnych tzw. funduszy spójności, przeznaczone dla Węgier. Oficjalnym powodem wstrzymania tych dotacji są rzekome poważne uchybienia w państwowym systemie ich finansowej kontroli. Nie znaleziono jednak wyraźnych dowodów potwierdzających te zarzuty.
 
Transport morski zostanie objęty regulacjami UE
 
Komisja Europejska zamierza włączyć za 3–4 lata również transport morski do unijnej polityki redukcji emisji tzw. gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla. Jest to ostatni sektor transportu jeszcze nieobjęty regulacjami UE w tej
[pozostało do przeczytania 64% tekstu]
Dostęp do artykułów: