Wieści ze Wschodu

Zaszczuty

Rosyjska prokuratura upubliczniła informację, w myśl której kampania wyborcza Aleksieja Nawalnego była wspierana z zagranicy. Zdaniem śledczych, ponad 300 osób wsparło opozycjonistę w jego staraniach o fotel mera Moskwy. Jeśli zarzuty okażą się prawdziwe, zostanie wszczęte postępowanie karne. Przedterminowe wybory już 8 września.

Żywcem pogrzebany

Państwowa agencja RIA Nowosti poinformowała, że Michaił Gorbaczow nie żyje. Co prawda po kilku minutach informację wycofano z publicznego obiegu, niesmak jednak pozostał. Zwłaszcza że twórca pierestrojki żyje i ma się dobrze. To już trzeci tego typu przypadek, pierwszy
[pozostało do przeczytania 63% tekstu]
Dostęp do artykułów: