Reporter z Powstania Warszawskiego

Jerzy Tomaszewski w czasie wojny przechwytywał zdjęcia niemieckich fotografów działających na zlecenie III Rzeszy. Dzięki m.in. jego pracy, docenionej również przez samego gen. Sikorskiego, zdjęcia dokumentujące tragiczny obraz wojny trafiały do Rządu RP w Londynie i krajów alianckich. W czasie Powstania Warszawskiego Tomaszewski sam robił zdjęcia. W jego prywatnym zbiorze jest blisko 1800 bezcennych, autorskich fotografii, z których wiele obiegło świat.
 
W styczniu 1941 r., gdy Jerzy Tomaszewski miał 16 lat, z inicjatywy swojego brata Stanisława, działacza Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej, został skierowany do firmy Fotoris
[pozostało do przeczytania 81% tekstu]
Dostęp do artykułów: