Idziemy z Solidarnością

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda zaprosił kluby „Gazety Polskiej” do przyłączenia się do masowych demonstracji, jakie Solidarność planuje w dniach.
 
11–14 września. Celem protestu będzie odsunięcie od władzy rządu Donalda Tuska i doprowadzenie do przedterminowych wyborów. Kluby „Gazety Polskiej” z satysfakcją przyjęły zaproszenie przewodniczącego Piotra Dudy i razem z Solidarnością, organizacjami patriotycznymi, społecznymi i związkowymi wezmą udział w proteście.
 
Od 2005 r. cała działalność członków klubów „GP” – osób przeważnie niezwiązanych z żadną partią, patriotów, ludzi identyfikujących się z podstawowymi wartościami etycznymi i moralnymi, działających nie dla kariery, nie dla obecnych czy przyszłych profitów, lecz dla dobra Polski – skierowana jest na budowę społeczeństwa obywatelskiego. Jest to działanie oddolne, czyste w swojej genezie, spontaniczne. Dokładnie takie, jak to u początków historycznego ruchu Solidarności. Dlatego tak bliskie są nam idee głoszone przez dzisiejszą Solidarność, która wróciła do praźródła swojego powstania i mówi językiem, który jest nam bliski i zrozumiały. Dlatego będziemy uczestniczyć w proteście razem z Solidarnością i wszystkimi, którzy marzą o Polsce prawej, sprawiedliwej i zamożnej. Członkowie klubów „GP” przez osiem lat działalności niejednokrotnie dali dowód, o jaką Polskę walczą i o jakiej Polsce marzą. Przypomnę tylko niektóre z tych wydarzeń.
 
To kluby „Gazety Polskiej”:
 
– 13 grudnia 2007 r. współorganizowały manifestację w obronie wolności słowa przeciwko stosowaniu art. 212 k.k., na podstawie którego mieli być zatrzymani i doprowadzeni do sądu red. Katarzyna Hejke i red. Tomasz Sakiewicz w związku ze sprawą karną, jaką wytoczyła dziennikarzom „Gazety Polskiej” stacja TVN po głośnym artykule o Milanie Suboticiu;
 
– w 2008 r. pierwsze protestowały przeciwko agresji Rosji na Gruzję: zorganizowano pikiety pod ambasadą Rosji i...
[pozostało do przeczytania 68% tekstu]
Dostęp do artykułów: