Wieści z UE

Walka o finansową niezależność

29 lipca węgierskie ministerstwo gospodarki poinformowało, iż Węgry do 12 sierpnia br. spłacą ostatnią transzę finansowych zobowiązań państwa wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego – kwotę 2,2 mld euro, formalnie wymagalną dopiero w marcu przyszłego roku. Jest to część wielkiej pożyczki (20 mld euro) udzielonej poprzedniemu, pokomunistycznemu rządowi Węgier w 2008 r. przez MFW i UE. Jak podkreśliło węgierskie ministerstwo, z przypadającej na MFW większej części tej pożyczki wykorzystano tylko 7,5 mld euro.

Współpraca z Chinami

Przedstawiciele Chin i Unii Europejskiej chcą współpracować w
[pozostało do przeczytania 64% tekstu]
Dostęp do artykułów: