Narodowa pielgrzymka Węgrów do Polski

Po raz trzeci przybędzie do Polski siedmiusetosobowa pielgrzymka naszych przyjaciół Węgrów, którzy reprezentując swój naród oraz pamiętając o tradycyjnej przyjaźni polsko-węgierskiej, chcąc odnowić wartości chrześcijańskie w dzisiejszej Europie, odwiedzą Częstochowę i Kraków. Pielgrzymom towarzyszyć będą dr Kövér László – przewodniczący Parlamentu Węgier, dr Völner Pál – sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Narodowego, Roman Kowalski – ambasador RP na Węgrzech oraz dr Gyurcsík Iván – ambasador Węgier w Polsce. Przewodnictwa duchowego podjęli się biskupi: dr Beer Miklós, Katona István i Tamás József oraz prowincjał węgierskich paulinów o. Bátor Botond.

26 czerwca o godz. 11 w Częstochowie w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej odprawiona zostanie uroczysta msza św. pod przewodnictwem biskupa Józsefa Tamása, z udziałem przewodniczącego węgierskiego parlamentu. W jej trakcie przekazana zostanie kopia cudownej figury Matki Boskiej z Csiksomlyó.

27 czerwca (dzień św. Władysława, urodzonego i wychowanego w Krakowie króla Węgier) nasi przyjaciele spędzą w Krakowie. W sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach uczestniczyć będą we mszy św. z udziałem kardynała Stanisława Dziwisza i biskupa Jana Zająca. Następnie w katedrze na Wawelu przekażą wotum dziękczynne dla św. Jadwigi na ręce ks. prałata Zdzisława Sochackiego.

Klub „GP” w Krakowie starannie przygotowuje się na przyjęcie gości z Węgier. Powitanie będzie miało miejsce 27 czerwca o godz. 7 na Dworcu Głównym w Krakowie. Klub zaprasza wszystkich krakowian do przybycia na dworzec i powitania naszych przyjaciół.

W Filadelfii po mszy św. za ojczyznę odbyło się spotkanie i wykład prof. Krasnodębskiego pt. „Nowa geografia polityczna Europy i jej skutki dla Polski”. 
Członkowie klubu „GP” w Essen wzięli udział w 22. pieszej pielgrzymce do „westfalskiej Częstochowy”, czyli do bazyliki maryjnej w Neviges.

Redaktor Cezary Gmyz na spotkaniu zorganizowanym...
[pozostało do przeczytania 70% tekstu]
Dostęp do artykułów: