Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Jak Żydzi wywalczyli reparacje od Niemiec. Bez rekompensat pojednanie nie byłoby możliwe

PROJEKT OKŁADKI: TREVOR, FOT.: VACK/PAP/DPA, WIKIPEDIA(2), ADOBE STOCK(2)
PROJEKT OKŁADKI: TREVOR, FOT.: VACK/PAP/DPA, WIKIPEDIA(2), ADOBE STOCK(2)
Dodano: 07/09/2022 - Nr 36 z 7 września 2022

„Niemcy nie mogą odkupić swoich grzechów, chyba że zostaną całkowicie zniszczeni i wysterylizowani” – pisał w apelu do premiera Izraela obywatel Jirmejahu Jafe. Przez sześć powojennych lat, do czasu, gdy Niemcy podjęły temat o reparacji dla Żydów, oficjalne kontakty żydowsko-niemieckie nie istniały, a wielu Żydów utożsamiało Niemcy Adenauera z Niemcami Hitlera. Po osiągnięciu trudnego porozumienia w 1952 roku niemieckie odszkodowania przyczyniły się znacząco do rozwoju gospodarczego Izraela, pokrywając m.in. jedną trzecią inwestycji w sieć energetyczną i połowę inwestycji w kolejnictwo. „Rację mieli także ci, którzy przewidywali, że porozumienia o reperacjach i rekompensatach doprowadzą do pojednania” – pisze w książce „Siódmy milion” Tom Segev, izraelski historyk, pisarz i dziennikarz.

Wobec ogromu niemieckich zbrodni w czasie II wojny światowej słowa o niemożliwości ich odkupienia, a nawet odbywania jakichkolwiek rozmów z Niemcami padały w pierwszych

     
8%
pozostało do przeczytania: 92%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.gazetapolska.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gazetapolska.pl

W tym numerze