Socciego apologia Marii Valtorty

Apologia „Poematu Boga-człowieka”

W swoich najnowszych poszukiwaniach Socci zdecydował się bowiem sięgnąć po pisma Marii Valtorty, i to do tego stopnia, że powieść określić można „apologią Valtorty”, próbą przywrócenia jej Kościołowi i przekreślenia potępień, jakie nałożyły na jej pisma watykańskie urzędy. Włoski dziennikarz zresztą wcale tego nie ukrywa. Zarówno w rozmowach bohaterów powieści, jak i w podziękowaniach autorskich znaleźć możemy stwierdzenie, że chciałby on, by jego książka stała się początkiem procesu beatyfikacyjnego tej „mistyczki”, a także powrotu do jej pism.

Decyzję tę można w jakimś stopniu zrozumieć. Postać włoskiej „mistyczki
[pozostało do przeczytania 79% tekstu]
Dostęp do artykułów: