Fenomen Lecha Kaczyńskiego

Socjotechnika „kozła ofiarnego”

Jak dowodzi Łuczewski, złe oceny Kaczyńskiego w czasie prezydentury wynikały z tego, że rządzące elity chciały zrzucić na niego odpowiedzialność za kryzys. Jak zauważa Łuczewski za francuskim antropologiem Rene Girardem, socjotechnice „kozła ofiarnego” „mogą podlegać zarówno osoby zmarginalizowane, jak i królowie. Wystarczy przypomnieć sobie Chrystusa, który wkroczył do Jerozolimy jako król, by po tygodniu zostać przez tłum ukrzyżowany. Wywyższenie odegrało podobną rolę w przypadku Kaczyńskiego, którego wybór na prezydenta oddzielił od reszty, a jednocześnie uczynił widocznym i łatwym celem ataku. Co więcej, wywyższenie uczyniło
[pozostało do przeczytania 80% tekstu]
Dostęp do artykułów: