Będzie tak gorliwy i odważny jak w Argentynie

Jakim człowiekiem jest papież Franciszek?

Ojciec Święty jest człowiekiem prostolinijnym, pokornym i pragnącym być zawsze blisko ludu. Potrafi słuchać i prowadzić dialog, jego wypowiedzi są zawsze klarowne, a przekonania stałe i bardzo uduchowione. To jest dobry pasterz, który zabiega, by dotrzeć do wszystkich, zwłaszcza tych najbardziej łaknących Słowa Bożego i jego obecności w swoim życiu. To papież wielkiej głębokiej modlitwy i skupienia.

Wybiera się Ojciec do Watykanu?

Nie mam takich planów. Ojciec Święty przekazał zresztą przez nuncjusza apostolskiego w Argentynie, że docenia wszystkie modlitwy i życzenia, jakie otrzymał z całego świata, ale poprosił, by oszczędzić sobie wyjazdu do Rzymu, a pieniądze przeznaczone na podróż przekazać potrzebującym.

Czy papież Franciszek będzie kontynuował dzieło Benedykta XVI i Jana Pawła II, czy też wypracuje zupełnie inną formułę prowadzenia Kościoła?

Myślę, że obierze drogę Jana Pawła II i Benedykta XVI, zwłaszcza w kontynuowaniu postanowień Soboru Watykańskiego II. Sposób, w jaki prowadzili Kościół jego wielcy poprzednicy, będzie żywotnym elementem i drogowskazem dla nowego biskupa Rzymu w jego posłudze pasterskiej. Prawdopodobnie zobaczymy również kontynuację dialogu z przedstawicielami innych religii. Spodziewam się ponadto bardzo mocnego akcentowania roli i potrzeb ludzi biednych, większego nacisku na ukazywanie światu problemu wykluczenia społecznego i niesprawiedliwości.

Jezuita na czele Kościoła. Po raz pierwszy w historii. A może jednak nastąpią jakieś duże zmiany?

Uważam, że nie powinno się szufladkować kogoś ze względu na przynależność zakonną. Myślę, iż ważniejsze od faktu, że nowy papież jest jezuitą, powinno być to, w jaki sposób wypełni misję prowadzenia Kościoła drogą nowej ewangelizacji. Wierzę, że Franciszek będzie służył z Watykanu z taką samą gorliwością i...
[pozostało do przeczytania 10% tekstu]
Dostęp do artykułów: